Hướng Dẫn Truyền Trút Dữ Liệu Máy Toàn Đạc Điện Tử Topcon GTS-230/235/255

Hướng Dẫn Truyền Trút Dữ Liệu Máy Toàn Đạc Điện Tử Topcon GTS-230/235/255

Nếu bạn đang loay hoay tìm cách truyền trút dữ liệu từ máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-230/255 sang máy tính (Và ngược lại), thì bạn đã tìm đúng chỗ. Công Ty CP Phát Triển Trắc Địa Việt Nam biên soạn tài liệu về cách sử dụng máy toàn đạc điện tử dựa trên 15 năm kinh nghiệm đo đạc khảo sát.

1. Truyền Dữ Liệu Từ Máy Toàn Đạc Topcon GTS-230/235/255 Sang Máy Tính

Bước 1: Kiểm tra máy đã nhận cáp USB hoặc cáp RS232 chưa

 • Kết nối máy tính và máy toàn đạc điện tử bằng cáp USB hoặc cáp RS232.
 • Nhấp chuột phải vào My Computer (My PC) → Chọn PropertiesDevice Manager
 • Click vào “Ports (COM&LPT)“, xuất hiện biểu tượng “USB Download Cable (COM7)
 • Chú ý số hiệu cổng COM xuất hiện trên màn hình (Ví dụ: COM7) để cài đặt các thông số cho phần mềm T-COM ở bước 2.
Kiểm tra cáp USB hoặc RS232

Bước 2: Đặt các thông số trên máy tính

 • Khởi động phần mềm T-COM
 • Trên màn hình chính chọn CommDownloadGTS210/310/GPT-1000
 • Màn hình cài đặt xuất hiện, bạn có thể cài đặt theo một trong hai cách như dưới đây.
dat cac thong so tren may tinh

Cách 1

dat cac thong so tren may tinh cach 1

Cách 2

dat cac thong so tren may tinh cach 2

Chú ý: Trong phần “Com Port” ta chọn số hiệu cổng COM giống như số hiệu cổng COM mà máy tính đã nhận dạng ở bước 1.

Bước 3: Cài đặt thông số chuyển đổi file đo bằng góc cạnh sang đo bằng tọa độ

Nhấn phím “Menu” trên bàn phím

 • Chọn “F1: DATA COLLECT” bằng cách nhấn phím F1
 • Chọn “LIST” bằng cách nhấn phím F2, chọn một file trong bộ nhớ của máy toàn đạc, sau đó nhấn phím F4 (ENTER).
 • Chọn trang 2/2 của màn hình “DATA COLLECT”
 • Chọn “F3: CONFIG” bằng cách nhấn phím F3
 • Chọn trang 2/2 của màn hình “CONFIG”
 • Chọn “F3: NEZ AUTO CALC” bằng cách nhấn phím F3
 • Chọn “F1: ON” bằng cách nhấn phím F1, sau đó nhấn phím F4 (ENTER)

Kết thúc việc chuyển đổi một file đo bằng góc cạnh sang file đo bằng tọa độ.

Bước 4: Cài đặt các thông số trên máy toàn đạc điện tử:

Mở máy toàn đạc điện tử

 • Nhấn phím “Menu” trên bàn phím
 • Chọn “F3: MEMORY MGR.” bằng cách nhấn phím F3
 • Nhấn phím F4 hai lần chọn trang 3/3 của phần “MEMORY MGR.”
 • Chọn “F1: DATA TRANSFER” bằng cách nhấn phím F1
 • Chọn “F1: GTS FORMAT” bằng cách nhấn phím F1
 • Chọn “F3: COMM. PARAMETERS” bằng cách nhấn phím F3

Bước 4 – 1:

 • Chọn “F1: PROTOCOL” bằng cách nhấn phím F1
 • Chọn “F1: ACK/NAK” hoặc “F2: ONE WAY” tùy theo cách chọn trong mục Protocol ở bước 2 bằng cách nhấn phím F4 (ENTER).

Chú ý: “F2: ONE WAY” tương đương với cách chọn “None” trong phần chọn Protocol ở bước 2.

Bước 4 – 2:

 • Chọn “F2: BAUD RATE” bằng cách nhấn phím F2
 • Chọn tốc độ truyền dữ liệu bằng các phím mũi tên lên xuống. Trong phần này tốc độ truyền dữ liệu được cài giống như phần cài “Baud Rate” ở bước 2 là “9600”, sau đó nhấn phím F4 (ENTER).

Bước 4 – 3:

 • Chọn “F3: CHAR. /PARITY” bằng cách nhấn phím F3
 • Chọn “F3: 8/NONE” bằng cách nhấn phím F3, sau đó nhấn phím F4 (ENTER).

Bước 4- 4:

 • Nhấn phím F4 một lần nữa, ta sang trang 2/2 của màn hình “COMM. PARAMETERS”
 • Chọn “F1: STOP BITS” bằng cách nhấn phím F1
 • Chọn “F1: 1” bằng cách nhấn phím F1, cách chọn này giống như phần chọn trong phần “Stop Bit(s)” ở bước 2, sau đó nhấn phím F4 (ENTER).
  Kết thúc việc cài đặt các thông số trên máy toàn đạc điện tử.

Bước 5: Truyền số liệu từ máy toàn đạc sang máy tính

 • Nhấn phím “Menu” trên bàn phím
 • Chọn “F3: MEMORY MGR.” bằng cách nhấn phím F3
 • Nhấn phím F4 hai lần chọn trang 3/3 của phần “MEMORY MGR.”
 • Chọn “F1: DATA TRANSFER” bằng cách nhấn phím F1

Chú ý: Không nên sử dụng chức năng “F2: INITIALIZE” ở trang 3/3 của màn hình “MEMORY MGR.”. Vì khi sử dụng chức năng này không đúng thao tác sẽ làm mất dữ liệu trên máy toàn đạc!

 • Chọn “F1: GTS FORMAT” bằng cách nhấn phím F1
 • Chọn “F1: SEND DATA” bằng cách nhấn phím F1. Tùy theo cách đo số liệu ngoài hiện trường mà ta chọn một trong 3 cách truyền số liệu như sau:
  • F1: MEAS. DATA – Đo theo phương pháp góc cạnh.
  • F2: COORD. DATA – Đo theo phương pháp tọa độ.
  • F3: PCODE DATA – Mã hóa số liệu: Cột điện, hố gas…

Cách 1:

 • Chọn “F1: MEAS. DATA” bằng cách nhấn phím F1
 • Chọn “LIST” bằng cách nhấn phím F2, máy toàn đạc điện tử sẽ hiện ra một danh sách các file được lưu trữ trên máy.
 • Chọn một file bằng các mũi tên di chuyển lên xuống.
 • Ví dụ: Kiemtra /M0025
  • Kiemtra → Tên file
  • /M → Số liệu được đo theo phương pháp góc cạnh
  • 0025 → Số điểm được lưu trữ trong file
 • Sau khi chọn file kiemtra xong, nhấn phím F4 (ENTER) máy toàn đạc sẽ hỏi người sử dụng muốn truyền số liệu sang máy tính không.
 • Người sử dụng ngưng thao thác trên máy toàn đạc điện tử, mà quay trở lại màn hình máy tính với phần mềm T-COM như sau:
Truyền dữ liệu từ máy toàn đạc sang máy tính
 • Người sử dụng click chuột trái vào nút “GO” trên màn hình máy tính, sau đó chọn “YES” trên máy toàn đạc điện tử bằng phím F3.
truyen du lieu tu may toan dac sang may tinh 2
 • Khi máy tính nhận xong dữ liệu, người sử dụng lưu dữ liệu này vào máy tính. Sau đó sử dụng các phần mềm trắc địa để xử lý số liệu này.

Cách 2:

 • Chọn “F2: COORD. DATA” bằng cách nhấn phím F2
 • Chọn “F1: 11 DIGITS” bằng cách nhấn phím F1
 • Chọn “LIST” bằng cách nhấn phím F2, máy toàn đạc điện tử sẽ hiện ra một danh sách các file được lưu trữ trên máy.
 • Chọn một file bằng các mũi tên di chuyển lên xuống.
 • Ví dụ: Kiemtra /C0025
  • Kiemtra → Tên file
  • /C → Số liệu được đo theo phương pháp tọa độ
  • 0025 → Số điểm được lưu trữ trong file
 • Sau khi chọn file kiemtra xong, nhấn phím F4 (ENTER) máy toàn đạc sẽ hỏi người sử dụng muốn truyền số liệu sang máy tính không.
 • Người sử dụng ngưng thao thác trên máy toàn đạc điện tử, mà quay trở lại màn hình máy tính với phần mềm T-COM như sau:
truyen du lieu tu may toan dac sang may tinh 3
 • Người sử dụng click chuột trái vào nút “GO” trên màn hình máy tính, sau đó chọn “YES” trên máy toàn đạc điện tử bằng phím F3.
Truyền dữ liệu từ máy toàn đạc sang máy tính
 • Khi máy tính nhận xong dữ liệu, người sử dụng thực hiện các thao tác sau:
 • Chọn menu “Conversion” trên phần mềm T-COM → Chọn “to SSS (GTS 700/710/800) (Raw or Coords)” máy tính sẽ hiện ra màn hình sau:
 • Chọn “OK”. Máy tính sẽ xuất hiện màn hình conversion.
truyền dữ liệu từ máy toàn đạc sang máy tính

Chọn menu “Conversion” trên phần mềm T-COM → Chọn “to SSS (GTS-700/710/800) (Raw or Coords)” máy tính sẽ hiện ra màn hình sau:

truyen du lieu tu may toan dac sang may tinh 6
 • Người sử dụng chọn các mục giống như màn hình phía trên. Sau đó nhấn nút “OK”. Số liệu sẽ được chuyển đổi như màn hình phía dưới.
truyen du lieu tu may toan dac sang may tinh 7
 • Chọn menu “Conversion” trên phần mềm T-COM → Chọn “OK”
truyền dữ liệu từ máy toàn đạc sang máy tính
 • Số liệu sẽ được chuyển đổi như màn hình dưới đây.
 • Sau đó, người sử dụng dùng chức năng Save as trong menu File trên màn hình T-COM để lưu dữ liệu dưới dạng kiemtra.dxf và sử dụng phần mềm AutoCAD để xử lý số liệu.
truyen du lieu tu may toan dac sang may tinh 10

2. Tải Dữ Liệu Từ Máy Tính Sang Máy Toàn Đạc Topcon GTS-230/235/255

Bước 1: Tạo file số liệu trên máy tính

 • Khởi động phần mềm T-COM → Nhấn nút “EDIT MODE” → Chọn Coordinate → Chọn “OK” → Xuất hiện màn hình:
tai so lieu tu may tinh sang may toan dac dien tu 3
 • Chọn “New” → Hiện ra cửa sổ nhập tọa độ:
  • PTNO: Tên điểm
  • XCoord: Tọa độ X
  • YCoord: Tọa độ Y
  • ZCoord: Cao độ
 • Sau đó nhấn nút “OK”. Người sử dụng tiếp tục nhập các tọa độ khác bằng nút “New” Nhập xong hết các tọa độ ấn OK → OK
tai so lieu tu may tinh sang may toan dac dien tu 4
 • Màn hình trở về Menu chính →  Save as để lưu dữ liệu dưới dang tên như sau:
tai so lieu tu may tinh sang may toan dac dien tu 8
 • Trên menu chính của phần mềm T-COM chọn Comm → Upload → GTS-210/310/GPT-1000 (Coords) → Xuất hiện màn hình sau và cài đặt các thông số theo một trong hai cách như sau:

Chú ý: Trong phần “Com Port” ta chọn số hiệu cổng COM giống như số hiệu cổng COM mà máy tính đã nhận dạng.

Cách 1:

tai so lieu tu may tinh sang may toan dac dien tu 10

Cách 2:

tai so lieu tu may tinh sang may toan dac dien tu 11
 • Người sử dụng nhấn nút “GO” xuất hiện màn hình sau:
tai so lieu tu may tinh sang may toan dac dien tu 12

Bước 2: Cài đặt các thông số trên máy toàn đạc

Thao tác này giống như việc trút số liệu từ máy toàn đạc sang máy tính.

Bước 3: Truyền số liệu từ máy tính sang máy toàn đạc

 • Nhấn phím “Menu” trên bàn phím
 • Chọn “F3: MEMORY MGR.” bằng cách nhấn phím F3
 • Nhấn phím F4 hai lần chọn trang 3/3 của phần “MEMORY MGR.”
 • Chọn “F1: DATA TRANSFER” bằng cách nhấn phím F1

Chú ý: Không nên sử dụng chức năng “F2: INITIALIZE” ở trang 3/3 của màn hình “MEMORY MGR.”. Vì khi sử dụng chức năng này không đúng thao tác sẽ làm mất dữ liệu trên máy toàn đạc!

 • Chọn “F1: GTS FORMAT” bằng cách nhấn phím F1
 • Chọn “F2: LOAD DATA” bằng cách nhấn phím F2
 • Chọn “F1: COORD. DATA” bằng cách nhấn phím F1. Sau đó người sử dụng nhập tên file là “Test” giống tên file được đặt ở bước 2 rồi nhấn phím F4 (ENTER).
 • Chọn “YES” bằng cách nhấn phím F3, sau đó nhấn nút “OK” trên màn
  hình máy tính.

Kết thúc việc truyền số liệu từ máy tính sang máy toàn đạc.

Quý khách có nhu cầu mua máy toàn đạc điện tử với nhiều chính sách ưu đãi, vui lòng tham khảo các sản phẩm dưới đây:

Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica

Máy toàn đạc điện tử Nikon

Máy toàn đạc điện tử Topcon

Máy toàn đạc điện tử Sokkia

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA VIỆT NAM
 • VPGD: Số 21, ngõ 10 – đường Trần Duy Hưng – Q.Cầu Giấy – TP.Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 7756647 – 0913.37.86.48
 • Đại diện: Ông Nguyễn Văn Dũng
 • MST: 0102305681 – STK: 12510000160392
 • Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *