Showing all 12 results

Máy thủy bình laser là loại máy đo đạc trắc địa cơ bản và nó được sử dụng để tính cao độ, đo khoảng cách ( đo xa, gần ).

Máy thủy bình laser thường dùng để dẫn truyền độ cao, xây dựng lưới độ cao trong ngành trắc địa, địa chính. Dùng nhiều trong công tác dẫn truyền cao độ điểm, quan trắc lún công trình, san lấp mặt bằng trong xây dựng,…

Máy thủy bình laser được thiết kế nhỏ gọn tiện cho việc đo đạc và di chuyển ngoài thực địa. Cách thức hoạt động của máy thủy bình Laser dựa trên các chùm sáng quét ngang quét dọc, cụ thể là 4 tia ngang, 4 tia đứng và 1 tia dọi tâm. Dòng máy thủy bình này hoạt động nhanh và cho kết quả tức thì với độ chính xác cao ±1mm/10m, độ chính xác luôn ổn định trong phạm vi hoạt động 30m. Nếu độ cao vượt quá tầm với thì máy có chế độ cân bằng và bù nghiêng 3 độ, thời gian cân bằng chỉ mất có 5”

0913378648