Hình Thức Thanh Toán

  • Công Ty CP Phát Triển Công Nghệ Trắc Địa Việt Nam chấp nhận các hình thức thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản theo đúng quy định Pháp Luật.
  • Với những hợp đồng có giá trị từ 100.000.000VNĐ trở lên, quý khách có thể đàm phán gia hạn thời gian thanh toán nếu cần thiết.