MÁY GPS RTK RinoNav

MÁY GPS RTK RinoNav

MÁY GPS RTK RinoNavbộ thu GNSS tối ưu 1408 kênh theo dõi cung cấp độ chính xác ổn định và đáng tin cậy. UHF Tx/Rx tích hợp đầy đủ tính năng, khảo sát bù nghiêng 60°, RTK RinoNav trọng Lượng nhẹ & thiết kế nhỏ gọn