ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0913.37.86.48

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Trắc Địa Việt Nam 

   Là một Công Ty kỹ thuật và thương mại chuyên doanh ngành vật tư, thiết bị, các sản phẩm chất lượng cao, công nghệ đồng bộ tiên tiến phục vụ cho lĩnh vực Trắc Địa: khảo sát, đo đạc các công trình xây dựng,dịch vụ đo vẽ bản đồ địa chính, địa hình, mua bán, chuyển giao công nghệ, sửa chữa, bảo dưỡng,bảo hành, kiểm tra, nhận đo và cho thuê GPS... Công ty chúng tôi có cơ cấu tổ chức đồng bộ, đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu là lợi thế tuyệt đối trong việc triển khai các hợp đồng.....

 

MÁY GPS RTK 2 TẦN SỐ

Máy RTK KOLIDA K5 PLUS

Máy RTK KOLIDA K5 PLUS

Bảo hành : 24 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
RTK Kolida K9T

RTK Kolida K9T

Bảo hành : 24 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
RTK Kolida K9TX

RTK Kolida K9TX

Bảo hành : 24 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Máy RTK Kolida K96T

Máy RTK Kolida K96T

Bảo hành : 24 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Máy RTK TEXCEL TX10

Máy RTK TEXCEL TX10

Bảo hành : 24 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
RTK Trimble R2

RTK Trimble R2

Bảo hành : 24 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ

Topcon GTS 105

Topcon GTS 105

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Topcon GTS 255

Topcon GTS 255

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Topcon ES 55

Topcon ES 55

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Topcon ES 65

Topcon ES 65

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Nikon DTM 322, 5''

Nikon DTM 322, 5''

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Nikon Nivo 5M

Nikon Nivo 5M

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ

MÁY THỦY BÌNH

Sokkia B40

Sokkia B40

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Máy thủy bình Sokkia B40A

Máy thủy bình Sokkia B40A

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Máy thủy bình Topcon AT B4

Máy thủy bình Topcon AT B4

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Máy thủy bình Topcon AT B4A

Máy thủy bình Topcon AT B4A

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Máy thủy bình Nikon AC - 2S

Máy thủy bình Nikon AC - 2S

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Máy thủy bình Nikon AS - 2C

Máy thủy bình Nikon AS - 2C

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ

MÁY GPS CẦM TAY

GPS Garmin Map 72H

GPS Garmin Map 72H

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
GPS Garmin Map 78S

GPS Garmin Map 78S

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
GPS Garmin Montana 680

GPS Garmin Montana 680

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ

MÁY THỦY BÌNH LASER

Máy thủy bình Sincon SL 222

Máy thủy bình Sincon SL 222

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Máy thủy bình Sincon 223G

Máy thủy bình Sincon 223G

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Laisai 686D

Laisai 686D

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ

TRẠM CORS

CORS

CORS

Bảo hành : 24 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Trạm Cors Trimble

Trạm Cors Trimble

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Trạm Cors South

Trạm Cors South

Bảo hành : 24 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ

MÁY CŨ CÁC LOẠI

Topcon GTS 235

Topcon GTS 235

Bảo hành : 6 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Nikon DTM 322

Nikon DTM 322

Bảo hành : 6 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
TCR 705

TCR 705

Bảo hành : 6 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Sổ tay TSC3

Sổ tay TSC3

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Gương Topcon

Gương Topcon

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Gương Nikon

Gương Nikon

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Gương Leica

Gương Leica

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Chân máy toàn đạc

Chân máy toàn đạc

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ
Gương mini Leica

Gương mini Leica

Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết
Giá: Liên hệ

Tìm kiếm sản phẩm