Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hãng Trimble, một thương hiệu nổi tiếng trong ngành trắc địa về định vị vệ tinh. Là một thương hiệu lớn ở Mỹ,

Trimble cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các ngành: khảo sát đất đai, xây dựng, lập bản đồ, định vị vệ tinh.

Các sản phẩm Trimble được sử dụng tại hơn 200 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.Trimble phát triển phần cứng máy thu Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS), máy đo xa laser , máy bay không người lái (UAV), hệ thống dẫn đường quán tính và các công cụ xử lý phần mềm. Nhờ ứng dụng công nghệ máy định vị GPS, Trimble đã đáp ứng được cho các ngành yêu cầu các phép đo chính xác như lĩnh vực khảo sát thủy văn, trắc địa.