Showing all 1 result

Hãng Trimble, một thương hiệu nổi tiếng trong ngành trắc địa về định vị vệ tinh. Là một thương hiệu Mỹ, Trimble cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các ngành: khảo sát đất đai, xây dựng, lập bản đồ, định vị vệ tinh. Các sản phẩm Trimble được sử dụng tại hơn 200 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trimble đã tập trung vào khai thác và mở rộng sức mạnh của GPS, các vệ tinh GPS mới. Nhờ ứng dụng công nghệ GPS, Trimble đã đáp ứng được cho các ngành yêu cầu các phép đo chính xác như lĩnh vực khảo sát thủy văn, trắc địa.

0913378648