KENWOOD

Các kiểm tra nghiêm ngặt được thực hiện để xác minh rằng sản phẩm KENWOOD đáp ứng tiêu chuẩn quân sự và tiêu chuẩn IP của IEC Mỹ, trong khi chứng nhận NEXEDGE ATEX / IECEX là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu quốc tế để sử dụng trong môi trường nguy hiểm. Và RoHS và REACH hạn chế về các chất có hại được kiểm soát một cách tỉ mỉ để đảm bảo bảo vệ cho môi trường.

– Tương thích với giao thức truyền thông APRS, để truyền dữ liệu hai chiều thời gian thực bằng cách sử dụng giao tiếp gói. Thiết bị độc lập này cho phép gửi thông tin liên lạc thông qua nhiều tính năng, bao gồm chia sẻ thông tin vị trí địa phương và GPS và trao đổi tin nhắn.

Mới
Liên hệ
Mới
Liên hệ
Mới
Liên hệ
Mới
Liên hệ
Mới
Liên hệ