Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica FlexLine TS03/TS07 ( P2)

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica FlexLine TS03/TS07 ( P2)

Để tiện theo dõi, các bạn nên tham khảo Phần 1 – Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica FlexLine TS03/TS07 để nắm bắt sơ bộ được màn hình, bàn phím, ký hiệu và ý nghĩa, cây thư mục của máy toàn đạc Leica FlexLine TS03Leica FlexLine TS07.

Chi tiết Phần 1: TẠI ĐÂY

1. Một số thao tác thông dụng Leica FlexLine TS03 và Leica FlexLine TS07

1.1 Bật bọt thủy điện tử và dọi tâm Laser

 • Cách 1: Nhấn phím FNC phim fnc e1595319768759→Work→Level
 • Cách 2: Nhấn phím phim user key 1 e1594196231459 hoặc phim user key 2 e1594196386220 ( Nếu đã đặt chức năng này ở phần cài đặt tổng thể)

1.2 Xem và xóa dữ liệu

Vào Main MenuManage

 • Muốn xem, xóa hoặc tạo công việc mới: Nhấn phím điều hướng đến Job → OK
  • Tạo công việc mới: F2 (New)
  • Xóa công việc đang hiển thị: F4 ( Sang trang) → F1 ( Delete)
 • Muốn xem, xóa hoặc tạo mới điểm cứng: Nhấn phím điều hướng đến Fixpoint → OK
  • Tìm điểm cứng: F1 (FIND) và gõ tên cần tìm
  • Xóa điểm đang hiển thị: F2 ( Delete)
  • Tạo điểm cứng mới: F3 ( New)
  • Sửa điểm cứng: F4 (Edit)
 • Muốn xem điểm đo: Nhấn phím điều hướng đến Meas.Data → OK
  • Tìm điểm đo: F3 (Point) và gõ tên điểm cần tìm
  • Xem toàn bộ các điểm đã đo: F4 (View)

1.3 Thay đổi loại gương, hằng số gương và chế độ đo

Vào Main MenuSettings MenuEDM setting

 • Thay đổi chế độ đo tại dòng: EDM MODE: PRISM – STANDARD
 • Thay đổi loại gương: PRISM – TYPE: ROUND
 • Hằng số gương tự động thay đổi tại: Leica Const: 0.0 mm

Một số chế độ đo xa:

 • Prism-Standard: Chế độ đo với gương tiêu chuẩn
 • Non-Prism-Std: Chế độ đo không gương
 • Non-Prism-Track: Chế độ đo liên tục không gương
 • Prism (>3.5km): Chế độ đo xa trên 3.5km có gương
 • Prism-Fast: Chế độ đo nhanh có gương ( Độ chính xác bị giảm)
 • Prism-Tracking: Chế độ đo khoảng cách liên tục vào gương
 • Tape: Chế độ đo hồng ngoại vào tấm phản xạ

2. Cài đặt thông số trạm máy Leica FlexLine TS03 và Leica FlexLine TS07

Trước khi thực hiện các chương trình đo ứng dụng, ta cần thực việc việc cài đặt thông số trạm máy toàn đạc (Nếu thực hiện bước này đầu tiên thì khi khởi động các chương trình đo, ta không cần phải cài đặt lại trạm máy mà sử dụng luôn Job và trạm máy vừa tạo)

Thao tác thực hiện: Vào Setup → Sang trang Config để vào trang Station Setup

Cài đặt trạm máy toàn đạc Leica FlexLine TS07 và Leica FlexLine TS03
Màn hình cài đặt trạm máy

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Khai báo tên công việc: F1 ( Set Job)
 • Bước 2: Thiết lập giới hạn độ chính xác: F2 ( Settings)
 • Bước 3: Cài đặt thông số trạm máy: F4 – Start

Chi tiết cách thực hiện từng bước:

Bước 1: Khai báo tên công việc

 • Để đặt tên công việc – ta ấn F1 (New)
 • Nhấn INPUT để đặt tên Joc, sau đó ấn phím OK
 • Nhấn F4OK → Hoàn tất bước khai báo tên công việc

Bước 2: Thiết lập giới hạn độ chính xác

Nhấn phím F2 ( Settings) thiết lập độ chính xác cho trạm máy ( Chỉ thực hiện bước này khi điểm trạm máy được tính giao hội từ 2 điểm đã biết tọa độ)

 • Accur. Position: Giới hạn sai số vị trí điểm
 • Accur. Height: Giới hạn sai số độ cao
 • Accur. Hz: Giới hạn sai số góc ngang
 • Face I-II Limit: Giới hạn sai số góc đo giữa hai mặt bàn độ
 • Sử dụng F4 (INPUT) để nhập giá trị và F3 (OK) để chấp nhận

Bước 3: Đặt các thông số trạm máy

Để bắt đầu, nhấn F4 để đặt thông số trạm máy

Tại mục Method, máy cho phép bạn chọn các phương pháp:

 • Ori. With Coord: Nếu muốn khai báo điểm trạm máy theo tọa độ
 • Ori. with Angle: Nếu muốn khai báo điểm trạm máy theo góc
 • Height Transfer: Nếu muốn truyền độ cao → Nguyên lý và chi tiết phương pháp này
 • Resection: Nếu khai báo điểm trạm máy theo phương pháp giao hội

Sau khi chọn một trong những cách trên, Ấn Cont để khai báo tên điểm trạm máy:

 • Ấn F4 ( Sang trang) → F1 (New) để nhập tên điểm trạm máy
 • Mục hi: Khai báo chiều cao máy
 • Nhấn OK xuất hiện màn hình khai báo điểm định hướng
 • Chọn NEH ( F2) để nhập tọa độ điểm định hướng rồi ấn OK
 • Ngắm về điểm định hướng rồi ấn Meas (F1) để đo điểm định hướng
 • Ấn F3 (Store) để máy tính toán ra góc phương vị
 • Nhấn F4 để đồng ý kết quả
 • Nhấn F4 (Set) để đồng ý

Để có thêm thông tin chi tiết về Nguyên lý, Cách thiết lập và định hướng trạm máy, bạn tham khảo TẠI ĐÂY

3. Các chương trình đo của Leica FlexLine TS03 và Leica FlexLine TS07

3.1 Đo khảo sát vẽ bản đồ

Sau khi đã thiết lập và định hướng trạm máy, ta có thể trực tiếp vào chương trình đo khảo sát

Đã có bài viết cực kỳ chi tiết về cách đo khảo sát bằng máy toàn đạc Leica, về cơ bản Series Leica FlexLine có cách làm tương tự nhau, bạn tham khảo TẠI ĐÂY

Đo khảo sát máy toàn đạc Leica FlexLine TS07 và Leica FlexLine TS03
Màn hình hiện thị chương trình đo khảo sát

3.2 Chuyển điểm thiết kế ra thực địa

Sau khi đã hoàn thành việc thiết lập và định hướng trạm máy, ta ấn STARTSTAKE OUTCONT để bắt đầu thực hiện chuyển điểm thiết kế ra thực địa.

Chọn điểm cần chuyển:

 • Từ màn hình STAKEOUT, đưa vệt sáng xuống dòng PtID để tìm điểm cần chuyển ra thực địa
 • Trong trường hợp điểm cần chuyển không có trong bộ nhớ, ta ấn SEARCH để nhập tên điểm, nếu điểm đã có trong bộ nhớ, máy sẽ tự động kích hoạt
 • Trong trường hợp điểm cần chuyển không có trong bộ nhớ, ta cần phải nhập bằng tay Y – X – Z của điểm cần chuyển, sau đó ấn F4OK

Xác định vị trí điểm cần chuyển:

Sử dụng F1DIST để xác định vị trí điểm cần bố trí. Vị trí điểm cần bố trí được xác định thông qua 3 màn hình hiển thị STAKE OUT như sau:

Chuyển điểm thiết kế ra thực địa Leica FlexLine TS03 và Leica FlexLine TS07

 • ΔHz: Góc dịch
  • Nếu Hz mang giá trị + thì quay máy sang phải đến khi góc Hz về 0º00’00”
  • Nếu Hz mang giá trị – thì quay máy sang trái đến khi góc Hz về 0º00’00”
 • Δicon 3 e1593830302593: Khoảng cách theo chiều dài
  • Có giá trị + nếu điểm chuyển nằm xa hơn điểm ngắn hiện tại
  • Có giá trị – nếu điểm chuyển nằm gần hơn điểm ngắm hiện tại
 • Δicon 2 e1593830318490: Khoảng dịch theo chiều cao: Điều chỉnh người đi gương nâng lên, hạ xuống sao cho cao độ ở dòng này = 0
 • Leng: Khoảng dịch theo chiều dài, giá trị + nếu khoảng dịch còn nằm xa hơn
 • Trav: Khoảng dịch theo chiều ngang, vuông góc với hướng ngắm, dương nếu điểm chuyển nằm bên phải của điểm đo hiện tại
 • Height: Khoảng dịch theo chiều cao
 • East: Khoảng dịch theo hướng đông, giữa điểm chuyển và điểm ngắm hiện tại
 • North: Khoảng dịch theo hướng bắc, giữa điểm chuyển và điểm ngắm hiện tại
 • Height: Khoảng dịch cao độ, dương nếu điểm chuyển cao hơn điểm đo hiện tạiChuyển điểm thiết kế ra thực địa bằng máy toàn đạc điện tử Leica FlexLine TS07, Leica FlexLine TS03

3.3 Chương trình giao hội nghịch

Trước khi bắt đầu chương trình giao hội ngịch, bạn cần phải thiết lập và định hướng trạm máy, sau đó ấn F4 ( Start), màn hình hiện ra như sau:

Đo giao hội nghịch máy toàn đạc Leica FlexLine TS07 và Leica FlexLine TS03

 • Dòng Method: Chọn Resection
 • Dòng Station: Đặt tên trạm máy
 • Dòng hi: Khai báo chiều cao máy
 • Chấp nhận ấn F2 (OK)

Nhập tên điểm và tọa độ của ít nhất hai điểm đã biết

 • Nhập điểm thứ nhất ấn INPUT
 • Nhập tên điểm thứ nhất tại dòng PtID ( Nếu không có trong bộ nhớ, máy sẽ kích hoạt chế độ nhập tay)
 • Nhần F2 (NEH) để nhập tọa độ điểm thứ nhất rồi ấn OK
 • Ngắm máy vào điểm thứ nhất, ấn F1 (ALL) để đo điểm thứ nhất
 • Nhấn phím F1 (Measure More Point) để nhập điểm thứ 2 ( Làm tương tự điểm thứ nhất)
 • Nhập xong ấn F1 (ALL) để đo điểm thứ 2
 • Nhấn F4 (COMPUTE) để máy tính toán và hiển thị điểm trạm máy
 • Cuối cùng ấn F4 (SET) để chấp nhận tọa độ tính toán và góc phương vị

3.4 Đo và tính diện tích ( AREA & VOLUME)

Như đã có bài giải thích kỹ về nguyên lý tính diện tích và khối lượng, chương trình Area & Volume cho phép tính diện tích hình đa giác (Với tối đa 50 đỉnh) tạo bởi các điểm được nối với nhau bằng đoạn thẳng. Các điểm có thể được đo trực tiếp, nhập bằng tay hoặc gọi trực tiếp từ bộ nhớ ra. Diện tích sẽ được máy đo sau khi nhập được ít nhất 3 điểm

Tính diện tích và khối lượng Leica FlexLine TS07 và Leica FlexLine TS03

Trước khi bắt đầu tiến hành đo, ta vào Main MenuProgramsPage 2Area& Volume sau đo bạn phải thiết lập và định hướng trạm máy, sau đó ấn F4 ( Start) để bắt đầu đo.

 • Đặt tên điểm đo đầu tiên tại PtID
 • Vào cao gương tại hr
 • Nhấn F1 (ALL) để đo điểm thứ nhất
 • Sau khi đo xong điểm thứ nhất, máy sẽ tự động tăng điểm đo, sau khi đo được 3 điểm trở lên, máy sẽ tự động báo diện tích tại dòng A 2D…..m² và hình dạng thửa đất trên màn hình.

Khi muốn biết diện tích của một hình, ta ấn F2 ( Result), máy sẽ thông báo diện tích, chu vi của hình đa giác đã được đo.

Bạn cũng có thể tích diện tích của các điểm có sẵn trong bộ nhớ máy bằng cách: Tại màn hình Area & Volume, nhấn F4 lật đến lựa chọn ở vị trí F1 (LIST), chọn tối thiểu 3 điểm trong danh sách để máy tính diện tích

Ví dụ: Muốn tính diện tích hình đa giác từ các điểm A1, A6, A7, A9 có sẵn trong bộ nhớ máy, ta làm như sau:

 • F1 (List) chọn điểm A1F4 (OK)
 • F1 (List) chọn điểm A6F4 (OK)
 • F1 (List) chọn điểm A7F4 (OK)
 • F1 (List) chọn điểm A9F4 (OK)

Máy sẽ tự động tính diện tích khi có tối thiếu 3 điểm

3.5 Đo độ cao không với tới ( Remote Height)

Chương trình cho phép đo độ cao của những điểm không thể với tới như ngọn cây, độ võng của dây điện…

Dùng máy toàn đạc để đo chiều cao không với tới
Mô tả đo độ cao của điểm không với tới

Để tiến hành, từ màn hình MAIN MENUPROGRAMSPAGE 2/3F3 ( REMOTE HEIGHT), sau đó thiết lập và định hướng trạm máy. Sau đó ấn F4 ( START) để bắt đầu đo.

 • Vào tên điểm đo tại dòng Point 1
 • Vào chính xác chiều cao gương tại Hr
 • Sau khi đo điểm thứ nhất máy thông báo
  • icon 3 e1593830302593: Khoảng cách từ máy đến điểm đo đầu tiên
  • icon 2 e1593830318490: Chiều cao không với tới theo lý thuyết
  • Height: Chiều cao điểm không với tới theo thực tế
  • Khi ngóc ống kính đến điểm không với tới, máy sẽ báo chiều cao điểm đó

Lưu ý: Cần đo chính xác chiều cao và vị trí đặt gương.

Nhìn chung, về nguyên lý thì cách đo khi bạn sử dụng các máy toàn đạc Leica sẽ giống nhau, chỉ khác nhau đôi nét về màn hình, bàn phím và một số ứng dụng đặc biệt chỉ dòng cao cấp mới có ( Hoặc bạn có thể yêu cầu trực tiếp nhân viên tư vấn đặt hàng theo ý muốn)

Để hiểu rõ thêm các cách đo và ứng dụng, bạn theo dõi các bài viết chi tiết hơn:

 • Cách thiết lập và định hướng trạm máy
 • Cách đo khảo sát, chuyển điểm thiết kế ra thực địa, đường tham chiếu
 • Đo khoảng cách gián tiếp, đo độ cao không với tới, tính diện tích khối lượng – TẠI ĐÂY
 • Cung tham chiếu và mặt phẳng tham chiếu – TẠI ĐÂY
 • Ứng dụng giao thông, ứng dụng COGO ( Inverse, Traverse, Intersection, Offet) – TẠI ĐÂY
 • Truyền trút số liệu – TẠI ĐÂY

Các dòng máy toàn đạc Leica FlexLine TS3, Leica FlexLine TS7, Leica FlexLine TS10 và nhiều máy toàn đạc và máy và phụ kiện trắc địa khác đang được bày bán tại Công Ty CP Phát Triển Công Nghê Trắc Địa Việt Nam. Bạn có nhu cầu mua, làm ơn tham khảo TẠI ĐÂY

máy toàn đạc điện tử
Máy toàn đạc điện tử Leica mới về đang được hiệu chỉnh trước khi bàn giao
Bố trí điểm ra thực địa bằng máy toàn đạc Topcon

Điểm ra thực địa bằng máy toàn đạc Topcon Sắp xếp công trình là công ...

xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *