Máy thủy bình có tác dụng gì

Máy thủy bình điện tử đo chênh cao, đo khoảng cách  trong thi công nhà xưởng, đường xá, san lấp mặt bằng, kiểm tra cao độ sàn … ; và dẫn cao độ cho đo vẽ thành lập bản đồ.

Máy thủy bình tự động Leica

Công dụng máy thủy bình:

Đo cao độ

Trình tự đo cao độ tuân theo bước:

1 : Chọn vị trí đặt máy thủy bình sao cho thuận tiện có thể bao quát được khu vực đo

2 : Cân bằng máy

3 : Đo đạc bằng máy thủy chuẩn

4 : Tính toán và xử lý số liệu kết quả đo

Cách đo cao độ bằng máy thủy bình

Đo góc và Đo xa

Phương pháp này được dùng không thay thế được máy kinh vĩmáy toàn đạc đo góc chính xác cao. Chỉ dùng để xác định sơ bộ góc bằng bàn chia độ với sai số 1 phút khi đo góc và sai lệch 10cm khi đo xa.

Đo cao đạc bằng máy bắn cao độ

Bắn cao độ bằng máy thủy chuẩn quan trọng cần thiết tránh mất mát và sai lệch số liệu thuận tiện cho việc sử dụng mục đích sau này.

Tóm lại tác dụng máy thủy bình là:

– Xác định độ cao tương đối: độ cao của điểm đó với 1 mốc do ta tự chọn. Giả dụ độ cao của 1 điểm gốc của công trình so với 1 điểm chuẩn bên ngoài công trình xây dựng mà ta cần dẫn cao độ vào

– Xác định độ cao tuyệt đối : tính độ cao của điểm đó với mặt thủy chuẩn (điểm mốc được đo đạc tính toán chính xác độ cao tuyệt đối)

Kết luận về máy thủy bình

Dùng thiết lập giá trị độ cao vật lý, tính toán chênh lệch độ cao giữa các địa vật hoặc làm đường bình độ của địa hình. Đặc điểm của máy thủy bình là rất dễ dùng dành cho các Kỹ sư trắc địa trong ngành giao thông xây dựng..

xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.