Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon Focus 2 (Phần 2)

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon Focus 2 (Phần 2)

Nếu bạn đang tìm hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Nikon Spectra Focus 2 – thì bạn đã tìm đúng chỗ. Công Ty CP Phát Triển Công Nghệ Trắc Địa Việt Nam biên soạn bài viết dựa trên 15 năm kinh nghiệm đo đạc, sửa chữa, phân phối máy trắc địa.

Loạt bài viết về cách sử dụng Nikon Focus 2 gồm 4 phần:

Ta bắt đầu với phần 2:

1. Đo chế độ kinh vĩ với Nikon Focus 2

Thao tác: Khởi động máy → Thiết lập trạm máy → ấn ANG → Màn hình đo kinh vĩ hiện ra với góc ngang hiện tại HA và 3 mục chọn.

Đo chế độ kinh vĩ

 • Đặt góc ngang về 0: Để đưa góc ngang về 0, ta chỉ việc chọn 0SET → ấn ENT để quay về màn hình đo chính.
 • Nhập giá trị góc ngang: Ta chọn Input → nhập giá trị → ENT (Chú ý: Số lẻ phân cách nhau bằng dấu chấm)
 • Đo lặp: Ta chọn RePt → Chọn hướng ngắm BS, hướng đo lặp FS → Xuất hiện cửa sổ đo góc lặp và cửa sổ đo lặp góc ngang → ngắm và ấn MSR1/MSR2 → Cho ra kết quả số lần đo N, góc ngang đo lặp trung bình HRx, tổng góc ngang đo cộng dông HRΣ → Ấn ENT → Xuất hiện màn hình báo trị số đo góc ngang lặp trung bình HRx và góc ngang thực HA → ấn ENT và khai báo tên điểm PT, cao gương HT, mã địa hình CD để ghi vào bộ nhớ
 • Đo hai mặt: Chọn F1/F2 → Thao tác này thực hiện khi cần số liệu đo góc chính xác loại trừ sai số cơ học của máy, đảo ống kính đo hai mặt → ấn ENT để lấy kết quả trị số góc đo trung bình
 • Khóa góc ngang: Ấn Hold để khóa → Bỏ qua ấn Abrt, đặt trị số góc ngang tùy ý ấn Sett

2. Đo ứng dụng (Program) của máy toàn đạc Nikon Spectra Focus 2

Để vào chương trình đo của máy toàn đạc, ta khởi động máy → thiết lập trạm máy → ấn PRG → Xuất hiện 8 mục đo ứng dụng:

Đo ứng dụng (Program) của máy toàn đạc Nikon Spectra Focus 2

2.1 Tính vị trí điểm gương tương quan với đoạn thẳng đi qua hai điểm (2Pt.RefL)

Chương trình này dùng để tính điểm khuất hướng nằm trên đoạn thẳng ( Đi qua 2 điểm) bằng cách đo tới điểm hỗ trợ nằm vuông góc với nó. Chức năng này cho kết quả tính điểm nằm trên đoạn thẳng và tạo thành góc vuông với điểm đặt gương.

Đường tham chiếu 2Pt RefLine

Thao tác: Thiết lập và định hướng trạm máy → PRG2PT Refline → Nhập tên điểm P1, P2.

Nếu điểm chưa có trong bộ nhớ, ta ấn MSR1/MSR2 để đo, hoặc chọn từ danh sách (List) hoặc từ nhóm đểm (Stack).

Chương trình đo tham chiếu

Nhập chiều cao gương (HT) → Màn hình hiện kết quả tính điểm cần tìm khi đo:

 • STA: Khoảng cách tính từ điểm P1.
 • O/S: Khoảng cách tính từ nó tới điểm đặt gương.
 • dZ: Chênh cao giữa điểm P1 và điểm đặt gương.

Sử Dụng Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon Focus

 • → Ấn DSP lật trang hiển thị các thông số.
 • → Ấn ESC → Thoát chức năng không lưu điểm này
 • → ấn ENT hiển thị cửa sổ nhập tên điểm PT, cao gương HT, mã địa hình CD để lưu lại bộ nhớ.

2.2 Tính vị trí điểm đặt gương tương quan với một cung tròn đã biết

Chương trình này dùng để tính điểm nằm trên một cung tròn (Đi qua 1 điểm đã biết), Bằng cách đo điểm gương hỗ trợ nằm vuông góc với nó.

Thao tác: Định hướng và thiết lập trạm máy → PRGRef.Arc.

tính vị trị đặt gương tương quan với một cung tròn

→ Lần lượt nhập:

 • P1: Nhập tên điểm chứa cung tròn.
 • AZ1: Góc phương vị tiếp tuyến.

(Nếu chưa có trong bộ nhớ, ta dùng MSR1/MSR2 để đo, hoặc chọn từ danh sách điểm List, hoặc nhóm điểm Stack)

Chương trình cung tham chiếu Arc RefLine

→ Xuất hiện 3 cách xác định vị trí cung tròn:

 • P2-AZ2: Cung đi qua điểm chứa đã biết góc phương vị tiếp tuyến.
 • Rad-AZ2: Bán kính cung và góc phương vị tiếp tuyến đã biết.
 • Rad-Length: Bán kính cung và chiều dài dây cung đã biết.

Chương trình cung tham chiếu Arc RefLine

Khi nhập đủ các tham số, màn hình hiển thị kết quả tính:

 • STA: Khoảng cách tính từ điểm P1.
 • O/S: Khoảng cách tính từ nó tới điểm đặt gương.
 • dZ: Chênh cao giữa P1 và điểm đặt gương.

Chương trình cung tham chiếu

→ Ấn DSP để lật trang hiển thị các thông số.

→ Ấn ENT nhập PT, HT, CD để lưu vào bộ nhớ.

2.3 Đo gián tiếp xuyên tâm (MlmRadial)

Đo gián tiếp liên tục

Chức năng này cho kết quả tính thông số tương quan giữa hai điểm đo, một điểm chọn cố định → ấn MSR1/MSR2 đo → ấn DSP để lật trang → Ghi vào bộ nhớ ấn ENT.

Đo gián tiếp xuyên tâm

2.4 Đo gian tiếp liên tục (Mlm Cont)

Đo gián tiếp liên tục

Chức năng này cho kết quả tính thông số tương quan trực tiếp giữa hai điểm đo liên tiếp: Ấn MSR1/MSR2 để đo → ấn DSP để lật trang cửa sổ → ấn ENT để ghi vào bộ nhớ.

2.5 Đo cao không với tới (REM)

do-cao-khong-voi-toi

Chức năng này cho kết quả tính chiều cao từ điểm đặt gương thẳng lên phía đỉnh mà gương không với tới.

Thao tác: Thiết lập trạm máy → PRGREM → Hiện cửa số nhập cao gương HT → Ngắm gương ấn phím MSR1/MSR2 để đo → Hướng ống kính bắt điểm cần đo thẳng đứng với điểm đặt gương → Hiện ra chiều cao từ đáy sào gương tới điểm ngắm Vh → Ngắm đáy sào gương ấn ENT để ghi vào bộ nhớ.

Đo cao không với tới

2.6 Đo điểm nằm trên mặt phẳng đi qua hai điểm đã biết (V-Plane)

do-diem-nam-tren-mat-phang

Chức năng này cho kết quả tính điểm nằm trên một mặt phẳng đứng chứa hai điểm đã biết.

Thao tác: Đặt trạm máy → PRGV-Plane → Nhập tên điểm P1, P2 → Nhập cao gương HT → Ngắm đo tới gương → Màn hình hiển thị kết quả đo:

 • STA: Khoảng cách tính từ P1
 • dZ: Chênh cao giữa P1 và điểm đặt gương

Ấn DSP tuần tự lật các trang màn hình hiển thị thông số → Ấn ESC để thoát chức năng hoặc ấn ENT rồi nhập PT, HT, CD để lưu lại.

Đo điểm nằm trên mặt phẳng đi qua hai điểm đã biết (V-Plane)

2.7 Đo điểm nằm trên mặt phẳng dốc đi qua ba điểm đã biết (S-Plane)

do-diem-nam-tren-mat-phang-doc-di-qua-3-diem-da-biet-s-plane-1

Chức năng này cho kết quả tính điểm nằm trên một mặt phẳng dốc chứa ba điểm đã biết.

Thao tác:

 • Thiết lập và định hướng trạm máy → PRGS-Plane → Nhập tên điểm P1, P2, P3.
 • Có thể nhập điểm tạm dùng (Không ghi vào bộ nhớ) bằng cách ấn ENT khi con trỏ đang ở trường nhập tên điểm.
 • Nếu ấn phím mềm 2PT → Màn hình báo kết quả tính điểm nằm trên mặt phẳng đi qua hai điểm đó:
 • a: Khoảng cách tính từ P1 tới điểm cần tính hạ xuông góc trên đoạn P1-P2
 • b: Chiều cao đoạn hạ vuông góc từ điểm cần tính tới đoạn P1-P2

Đo điểm nằm trên mặt phẳng dốc đi qua ba điểm đã biết (S-Plane)

 • Nhập cao gương HT.
 • Ấn DSP để lật các trang hiển thị thông số.
 • Ấn ESC để thoát chức năng, hoặc ENT rồi nhập PT, CD để lưu vào bộ nhớ.

do diem nam tren mat phang doc di qua 3 diem da biet s plane 2

3. Chuyển điểm thiết kế ra thực địa với Nikon Focus 2

Để bắt đầu làm việc với chương trình chuyển điểm đến ra thực địa, ta tiến hành khởi động máy → Thiết lập và định hướng trạm máy → ấn S-O → Xuất hiện màn hình với 4 chương trình bố trí điểm khác nhau.

chuyển điểm thiết kế ra thực địa

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho từng chương trình cụ thể

3.1 Tìm điểm cách trạm máy một cư ly và một góc đã biết (HA-HD)

Thao tác:

Khởi động → Mở Job → Thiết lập và định hướng trạm máy → S-OHA-HD → Xuất hiện màn hình nhập khoảng cách và góc (Angle&Dist), ta nhập lần lượt:

 • HD: Nhập khoảng cách
 • dVD: Chênh cao
 • HA: Góc kẹp

Sau khi nhập xong, ta xoay thân máy cho tới khi góc HA về 0 → Khóa bàn độ ngang, đóng hướng và di chuyển gương → Tuần tự ấn MSR1/MSR2 để đo cho tới khi các kết quả tính về 0.

Nhớ ấn nhập chiều cao gương HT, nhiệt độ và áp suất T-P. Dùng phím DSP lật các trang hiển thị → Kết thúc ấn ENT để ghi kết quả vào bộ nhớ.

Chuyển điểm thiết kế ra thực địa

3.2 Chuyển điểm thiết kế ra thực địa khi biết tọa độ của nó XYZ

Thao tác:

Khởi động máy → Mở Job → Thiết lập và định hướng trạm máy → S-O → XYZ → Xuất hiện màn hình Input Point, ta nhập:

 • PT: Tên điểm
 • Rad: Cự ly tính từ trạm máy.
 • CD: Mã địa hình.

Ngoài ra, các phím mềm:

 • Fr/To: Lập danh sách điểm cần tìm.
 • List: Chọn điểm từ danh sách
 • Stack: Chọn điểm từ một nhóm

Sau khi nhập đủ dữ liệu, màn hình tính hiện ra:

 • dHA: Hướng quay góc ngang tới điểm cần tìm
 • HD: Cự ly tới điểm cần tìm.

Ta xoay thân máy cho tới khi góc dHA về 0, khóa bàn độ ngang, dóng hướng và di chuyển gương → Tuần tự ấn MSR1/MSR2 đo cho tới khi các kết quả tính về 0.

Nhớ ấn phím HOT nhập cao gương HT, nhiệt độ và áp suất T-P. Dùng phím DSP lật các trang hiển thị → Kết thúc ấn ENT ghi kết quả vào bộ nhớ.

3.3 Chia đều đoạn thẳng tính từ trạm máy Partline

Thao tác:

Khởi động → Mở Job → Thiết lập và định hướng trạm máy → S-OPartline → Đặt gương tới điểm cuối đoạn cần chia → Ngắm đo tới gương → Màn hình hiển thị chiều dài cạnh chia → Nhập số khoảng cách chia đều Partition → Màn hình hiển thị cự ly để di chuyển gương tới điểm chia → Ngắm đo cho tới khi các giá trị về 0 → Ấn ENT lưu vào bộ nhớ.

3.4 Đo tìm điểm nằm trên đoạn thẳng nhờ cự ly hỗ trợ tới một điểm gương đã biết RefLine

Từ trang S-O → Chọn RefLine → Tuần tự nhập P1, P2 của đoạn thẳng tham chiếu.

(Nếu điểm chưa có trong bộ nhớ, ta ấn MsrPR để đo hay ấn ENT để nhập tay, hoặc gọi từ danh sách bộ nhớ List hoặc Stack)

Sau đó, cửa số Input Offsets xuất hiện, ta nhập:

 • STA: Cự ly tới điểm tính từ trạm máy
 • O/S: Cự ly cách điểm đặt gương hỗ trợ (Kèm dấu + nếu nó nằm bên phải hay dấu – nếu nó nằm bên trái đoạn P1-P2)
 • dZ: Chênh cao so với đoạn tham chiếu.
 • Nhập xong, màn hình hiện kết quả hiển thị góc ngang dHA → Quay thân máy cho tới khi dHA bằng 0 → Khóa bàn độ ngang → Di chyển gương đúng hướng và ngắm đo cho tới khi kết quả ngắm đo bằng 0.
 • Ấn ESC để thoát, ấn DSP để lật các trang hiển thị tham số đo/tính → ấn ENT để ghi điểm vào bộ nhớ kèm khai báo PT, CD.

Phần 2 hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon Focus 2 đến đây kết thúc. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng để sử dụng máy toàn đạc Nikon khác ngoài thực địa. Công Ty CP Phát Triển Việt Nam xuất bản loạt bài viết hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử nhằm giúp khách hàng trên mọi miền tổ quốc nắm rõ cách sử dụng của máy đo đạc này.

Quý khách có nhu cầu mua máy toàn đạc, vui lòng tham khảo:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA VIỆT NAM

VPGD: Số 21, ngõ 10 – đường Trần Duy Hưng – Q.Cầu Giấy – TP.Hà Nội

Điện thoại: 0243 7756647 – 0913.37.86.48

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Dũng

MST: 0102305681 – STK: 12510000160392

Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô

xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *