Hướng Dẫn Đo RTK Bằng Phần Mềm CGSURVEY

Hướng Dẫn Đo RTK Bằng Phần Mềm CGSURVEY

Nếu bạn đang tìm hiểu cách đo RTK bằng phần mềm CGSURVEY, thì bạn đã tìm đúng chỗ. Phần mềm CGSURVEY được tích hợp trong máy RTK Comnav T300 Plus – loại Máy GPS RTK được rất nhiều người sử dụng.

Đo RTK Bằng Phần Mềm CGSURVEY

1. Cài Đặt Hệ Tọa Độ – Tạo Project

1.1 Khởi động phần mềm CGSurvey

Khởi động sổ tayClick Start → Chọn biểu tượng CGSURVEYGiao diện Home của phần mềm sau khi khởi động bao gồm 6 MENUthanh trạng thái như hình dưới:

1.2 Tạo mới hệ tọa độ

Sau khi kết nối máy đo thành công theo phương pháp sử dụng trạm CORS hoặc trạm BASE Radio theo các bước trên, ta tiến hành thiết lập hệ tọa độ địa phương cho khu vực đó. Việc thiết lập hệ tọa độ chỉ cần làm một lần đối với mỗi khu vực, phần mềm sẽ tự lưu các thông số của hệ tọa độ này, ta chỉ cần chọn lại cho các lần tạo Project tiếp theo.

Chú ý: Trước khi tạo hệ tọa độ mới, ta cần đăng nhập vào hệ thống phần mềm.
Cách đăng nhập: Menu ChínhConfigAdministrator → LoginNhập tên đăng nhập và mật khẩu.

Các bước tạo hệ tọa độ mới: Vào ConfigDatum ManagerNew → Nhập tên hệ tọa độ vào ô Please input the new datumEnter.

Hình minh họa như bên dưới:

Tạo mới hệ tọa độ
Tạo mới hệ tọa độ
 • Thẻ Ellise Par: Tích chọn vào ô Ellipse để chọn Ellipse WGS84
 • Thẻ Projction Par: Điền các thông số hệ tọa độ địa phương
  • Proj.type: Chọn phương pháp chiều Transever Mecator
  • Central Meridial: Nhập kinh tuyến trục của địa phương (Đơn vị độ – phút – giây)
  • Scale Factor: Nhập tỷ lệ biến dạng kinh tuyến trục ứng với từng múi chiếu, múi 3 độ là 0.9999
  • False Easting: Nhập thông số dịch trục X:500000
  • Các thông số còn lại để mặc định

Xem hình dưới:

Đặt thông số hệ tọa độ địa phương

 • Thẻ Transform sử dụng các tham số tính chuyển hệ tọa độ: Có thể sử dụng 3 tham số, 7 tham số hoặc không sử dụng. Khi tích chọn sử dụng tham số tuyến tính, phần mềm sẽ hiện ra bảng để nhập tham số như hình dưới:
Đặt tham số tuyến tính
Đặt tham số tuyến tính

Thẻ Hor.AdjVer.adj không tích chọn, để mặc định theo phần mềm như hình dưới:

Tạo hệ tọa độ thành công
Tạo hệ tọa độ thành công

Click OK để hoàn tất việc tạo hệ tọa độ mới

1.3 Tạo mới Project

Sau khi hoàn thành tạo mới hệ tọa độ hoặc sử dụng hệ tọa độ có sẵn, ta tiến hành tạo mới một project:

Từ Menu ChínhFileNew Project

 • Project: Đặt tên project ( bắt buộc)
 • Datum: Chọn hệ tọa độ vừa tạo hoặc có sẵn ( bắt buộc)
 • Time Zone: 7:00 ( Nên đặt)
 • Description: Ghi chú
 • Operator: Tên người đo
 • Note: Ghi chú

→ Click OK để hoàn tất, phần mềm CGSurvey sẽ làm việc với Project vừa tạo.

Tạo mới Project
Tạo mới Project

2. Kết Nối Thiết Bị

Lưu ý: Sau khi tạo xong Project, ta tiến hành cài đặt cổng COM liên kết giữa máy thu và sổ tay, mỗi máy thu được kết nối với sổ tay thông qua một cổng COM duy nhất. Công việc này chỉ cần làm một lần, từ lần sau ta chỉ cần ghi nhớ cổng COM vừa tạo và chọn đúng cổng để liên kết

Các bước thực hiện như sau:

MENU chínhConfigWork Mode → BT Config

Chức năng kết nối
Chức năng kết nối

Chức năng kết nối

Cài đặt kết nối
Cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối

Xuất hiện chức năng Wireless ManagerMenuBluetooth SettingAdd new device

Cửa sổ kết nối

Cửa sổ kết nối

Kết nối thiết bị mới

Kết nối thiết bị mới

Chọn Mã số Bluetooth của đầu thu → Click chọn mã của đầu thu → Next → Nhập password: 0000

Mã Bluetooth của đầu thu

Mã Bluetooth của đầu thu

Mã Bluetooth của đầu thu

Mã Bluetooth của đầu thu

Kết nối thành công → Xuất hiện màn hình như hình dưới → Done → Chuyển sang thẻ COM Port → New Outgoing Port

Thông báo kết nối thành công

Thông báo kết nối thành công

Thẻ COM Port chọn cổng COM

Thẻ COM Port chọn cổng COM

Chọn mã Bluetooth → Next → COM 5/8/9 → Finish

Bluetooth của đầu thu

Bluetooth của đầu thu

Chọn cổng COM kết nối

Chọn cổng COM kết nối

Sau khi kết nối thành công, màn hình sẽ hiển thị như hình dưới, ta ấn OK và ấn biểu tượng”X” ở góc trên bên phải để tắt cửa sổ kết nối.

Cổng COM đã kết nối

Cổng COM đã kết nối

Tắt cửa sổ kết nối

Tắt cửa sổ kết nối

Chú ý: Các đầu thu khác thực hiện thiết lập Bluetooth tương tự để kết nối với máy Rover ( Chú ý phải chọn khác cổng COM đã kết nối với máy BASE)

3. Thiết Lập Đo RTK Với Base Radio Ngoài Theo Phương Pháp Trạm Base Đặt Bất Kỳ

Đúng như tên gọi, phương pháp đo RTK với trạm Base đặt tại vị trí bất kỳ là phương pháp dựng Base tại nơi chưa có tọa độ ( Không đặt Base tại mốc), sau khi kết nối máy xong tọa độ sẽ được nạp vào hệ thống thông qua trạm Rover bằng cách Quy “0”. Phương pháp này có ưu điểm là giúp ta chọn linh hoạt vị trí đặt Base, không phụ thuộc vào vị trí mốc

3.1 Lắp đặt trạm Base và Rover sử dụng Radio ngoài

 • Lặp đặt trạm đo Radio ngoài
 • Kiểm tra cơ bản kết nối Radio

Xem hình minh họa bên dưới:

Lắp đặt trạm Base

Lắp đặt trạm Base

Lắp đặt trạm Rover

Lắp đặt trạm Rover

Kiểm tra kết nối thiết bị Radio ngoài

Kiểm tra kết nối thiết bị Radio ngoài

3.2 Kết nối Base

Chọn cổng COM của máy sử dụng làm Base → Click Connect → Thiết lập thông số như hình dưới:

Kết nối với máy Base

Kết nối với máy Base

Thiết lập thông số Base

Thiết lập thông số Base

Chuyển sang thẻ Paramthe Position ( Bỏ Fix Base) → Click Start.

Thiết lập thông số Base

Thiết lập thông số Base

Thiết lập thông số Base

Thiết lập thông số Base

Thiết lập Base thành công sẽ hiện ra bảng thông báo như hình dưới:

Thông báo thiết lập Base thành công

Thông báo thiết lập Base thành công

3.3 Kết nối Rover

Chọn cổng COM đã thiết lập cho máy Rover Click Connect và khai báo các thông số.

Thiết lập thông số Rover
Thiết lập thông số Rover

Thiết lập thông số cho Rover

Thiết lập chế độ Radio ( Kiểm tra tần số kênh radio trên đầu phát Radio) tại thẻ RTK.

Thiết lập thông số Rover

Thiết lập thông số Rover

Thiết lập Rover thành công như hình bên:

Thiết lập Rover thành công

Thiết lập Rover

3.4 Quy “0” về mốc

Base và Rover đã được kết nối thành công, tuy nhiên lúc này hệ thống vẫn đang có tọa độ giả định. Ta cần đưa máy Rover về mốc đã biết tọa độ và tiến hành quy “0”. Thao tác như sau:

 • Đưa máy Rover về mốc có tọa độ, cân bằng máy chính xác lên mốc và vào chương trình đo chi tiết
 • Từ Menu chính → Survey → Measure → Measure Points → Xuất hiện cửa sổ đo chi tiết như hình.
 • Tiến hành đặt tên điểm, mã điểm, nhập chiều cao Rover và bấm Meas để đo 1 điểm trên mốc.

Đo một điểm trên mốc đã biết tọa độa

Đo một điểm trên mốc đã biết tọa độ

 • Nhập tọa độ điểm gốc vào thư viện điểm đo: Từ Menu Chính → Input → Point → Xuất hiện cửa sổ nhập điểm → Điền đầy đủ thông tin tên điểm, tọa độ, cao độ của điểm mốc → Tích vào ô Control Point → Click Save để lưu.
 • Tiến hành Quy “0”: Menu chính → Edit → Site Calibration → Xuất hiện hộp thoại như hình dưới → Add → Click theo chỉ dẫn như hình:

Chọn điểm gốc và điểm đo giả định để Quy “0”

Bấm Cal để Quy “0” → Xuất hiện thông báo như hình dưới Bấm OK → Khi nào các giá trị H.ResidV.Resid về 0.000 là thành công.

Chọn điểm gốc và điểm đo giả định để Quy "0"

Bấm “Cal” để quy “0”

Bấm "Cal" để quy "0"

Bấm OK để chấp nhận

3.5 Bắt đầu đo chi tiết

Sau khi Quy “0” hệ thống đã được đưa về đúng tọa độ, từ đây ta có thể bắt đầu tiến hành các công việc bình thường. Để vào chương trình đo chi tiết ta thao tác như sau:

Menu chínhSurveyMeasure Points → Xuất hiện cửa sổ đo chi tiết – Đặt tên điểm, mã điểm, nhập chiều cao Rover → Bấm Meas để đo.

Chương trình đo chi tiết

Chương trình đo chi tiết

4. Thiết Lập Đo RTK Với Trạm Base Radio Ngoài Theo Phương Pháp Trạm Base Đặt Tại Mốc

Với phương pháp này, yêu cầu ta phải dựng trạm Base, định tâm cân bằng chính xác vào mốc đã biết tọa độ

4.1 Lắp đặt trạm Base, trạm Rover sử dụng Radio ngoài

 • Lắp đặt trạm đo Radio ngoài
 • Kiểm tra cơ bản kết nối Radio

4.2 Kết nối trạm Base

Chọn cổng COM của máy sử dụng làm BASE → Connect  → Thiết lập thông số

Thiết lập thông số Base

Chuyển sang thẻ ParamSave Param

Chuyển sang thẻ Position →  Fix BaseNhập đầy đủ tọa độ Base hoặc chọn Choose để chọn điểm từ thư viện → Start

Thiết lập thông số Base

Nhập tọa độ Base

Nếu thiết lập base thành công, bạn sẽ nhận được thông báo như hình dưới:

4.3 Kết nối Rover

→ Chọn cổng COM đã thiết lập cho máy RoverConnect và khai báo các thông số

Thiết lập thông số cho Rover

→ Thiết lập chế độ Rover ( Kiểm tra tần số kênh radio trên đầu phát Radio) tại thẻ RTK:

Thiết lập thông số Radio cho Rover

→ Thiết lập thành công:

Thiết lập chế độ đo RTK thành công

4.4 Vào chương trình đo chi tiết

 • Đối với phương pháp đặt trạm Base tại mốc tọa độ, sau khi kết nối xong ta có thể tiến hành các công việc mà không cần Quy “0”
 • Từ Menu chínhSurvey → Measure → Measure Points → Xuất hiện cửa sổ đo chi tiết → Đặt tên điểm, mã điểm, chiều cao Rover → Bấm Meas để đo.

Vào chương trình đo chi tiết

Vào chương trình đo chi tiết

Vào chương trình đo chi tiết

5. Đo RTK Sử Dụng Trạm Cors

Phương pháp đo RTK sử dụng trạm Cors ngày càng được áp dụng rộng rãi nhờ những ưu điểm riêng của nó. Trong phương pháp này ta chỉ cần chuẩn bị máy Roverđịa chỉ trạm CORS là có thể tiến hành các phép đo RTK.

5.1 Lắp đặt trạm Rover – Cors

 • Chuẩn bị 1 thẻ SD SIM 3G ( Hoặc 4G) đã đăng ký dịch vụ của nhà mạng bất kỳ nào cung cấp dịch vụ. ( SD SIM là SIM cỡ trung bình)
 • Lưu ý: Khi mua máy GPS 2 Tần Số RTK tại Công Ty CP Phát Triển Công Nghệ Trắc Địa Việt Nam, Quý khách có được cung cấp dịch vụ 3G miễn phí.
 • Lắp thẻ SIM vào đầu thu ROVER
 • Lắp PIN máy vào đầu thu và lắp đặt như hình dưới. Đối với chế độ đo Cors sử dụng SIM thì không cần lắp râu Antenna Radio

Lắp đặt trạm Rover – Cors

5.2 Tạo hệ tọa độ, tạo Project và kết nối thiết bị

Thao tác kết nối Bluetooth, tạo hệ tọa độ và Project làm như hướng dẫn trong phần 1 và phần 2 của bài viết này. Đặc biệt chú ý đến 7 tham số mà đơn vị cung cấp trạm CORS yêu cầu

5.3 Kết nối mạng CORS

→ Chọn công COM8Connect → Chọn RoverInternet

Kết nối thiết bị

Thiết lập Rover kết nối Cors

Nếu kết nối thành côngXuất hiện 2 thẻ mới → Vào thẻ ParametersUse VRSSave Param

→ Chuyển sang thẻ RTKThiết lập thông số → Nhập P.w → Click Get

Chú ý: Sau khi click Get phải chờ đến khi xuất hiện Getting Source List, Please Wait và chọn được chuẩn RTCM32-MSM4 từ ô Source thì mới kết nối thành công.

→ Chọn chuẩn RTCM32-MSM4Save thông số đã cài đặt.

Chuẩn truyền tín hiệu hiệu chỉnh cho Cors

Sau khi click SaveHiện ra thông báo → Click OK → Hiện bảng thông báo Tọa độ vị trí mới của Base đã được thiết lập → Kết nối thành công

Kết nối CORS thành công

6. Một Số Chương Trình Đo Hay Dùng

Phần mềm CGSurvey cung cấp người dùng rất nhiều chức năng đo đạc phục vụ đắc lực cho công tác Khảo sát địa hình, Giao thông, Thủy lợi, Đo đạc địa chính, Thi công, cắm mốc công trình, các chương trình tính toán diện tích, góc cạnh, phương vị… và rất nhiều các chương trình ứng dụng khác.

Giới hạn trong bài viết này, Công Ty CP Phát Triển Công Nghệ Trắc Địa Việt Nam xin đề cập tới một số chương trình đo hay dùng nhất ngoài thực địa

6.1 Chương trình đo chi tiết

Sau khi kết nối thành công thiết bị theo một trong các phương pháp nêu trên, ta có thể sử dụng chương trình đo chi tiết

 • Thao tác: Menu chính → Measure → Measure Points → Xuất hiện cửa sổ đo chi tiết → Đặt tên điểm, mã điểm, chiều cao Rover → Bấm Meas để đo.
 • Phần mềm sử tự động lưu điểm đo vào trong Project đã tạo, số thứ tự điểm nằm ở mục Point Name sẽ nhảy tinh tiến tăng dần.
 • Xem điểm đo: Menu chínhEditElement ManagerPoint Manager → Tất cả các điểm trong Project hiện tại sẽ hiện ra.

Chương trình đo chi tiết

Chương trình đo chi tiết

Quản lý điểm đo

Quản lý điểm đo

6.2 Chuyển điểm thiết kế ra thực địa ( Stake out)

Để bắt đầu chương trình, ta cần kết nối thiết bịa thành công trong hệ tọa độ cần cắm theo một trong các phương pháp trên.

 • Từ Menu ChinhSurveyStake Points → Xuất hiện cửa sổ cắm điểm
 • Nhập điểm cần cắm theo hai cách:
  • Nhập từng điểm: AddInput Single Point
  • Load tất cả các điểm trong thư viện: AddAll PointImport
 • Chọn điểm cần cắm → Bấm Stake

Quản lý thư viện điểm cần cắm

Quản lý thư viện điểm cần cắm

Xuất hiện cửa sổ như hình dưới, di chuyển Rover theo hướng la bàn trên màn hình đồ họa sao cho các thông số trên hình về đạt chỉ tiêu yêu cầu.

Cắm điểm thiết kế ra thực địa

Cắm điểm thiết kế ra thực địa

 • A – Các thông số định vị điểm
 • B – Vị trí điểm cần tìm
 • C – Vị trí Rover

6.3 Các chương trình đo tính toàn nâng cao

Phần mềm CGSurvey còn cung cấp các chương trình đo tính toán trong Menu COGO như sau:

 • Compute Inverse: Tính nghịch đảo
 • Compute point: Đo và tính điểm
 • Compute Area: Đo và tính diện tích
 • Compute Azimuth: Đo và tính phương vị
 • Compute Rotate Angle: Đo và tính góc
 • Compute distance: Đo và tính chiều dài cạnh
 • Device Line: Chia đoạn thẳng
 • Calculator: Công cụ máy tính

Chương trình đo tính toán COGO

7. Xuất – Nhập Tọa Độ Điểm Và Trút Số Liệu

7.1 Nhập tọa độ điểm vào phần mềm

Phần mềm CGSurvey cho pháp nhập số liệu từ File máy tính trực tiếp vào Project trong sổ tay, tao tác như sau:

→ Chuẩn bị một File số liệu tọa độ định dạng chuẩn trong máy tính (.txt hoặc .csv )

→ Kết nối sổ tay với máy tính thông qua cáp USB.
→ Copy File số liệu vào bộ nhớ của sổ tay
Tao tác trên sổ tay: Khởi động CGSurvey → FileImportGrid Point ( Local Points Coordinate) tìm đến file vừa copy vào trong sổ tay → Bấm OK

Nhập số liệu từ máy tính vào sổ tay

Nhập số liệu từ máy tính vào sổ tay

7.2 Xuất tọa độ điểm

Từ thư viện điểm đo trong máy, ta có thể xuất ra nhiều định dạng khác nhau và copy ra máy tính, thao tác như sau:

→  Khởi động CGSurvey

→  Menu ChínhFile Export Points

→  Chọn định dạng cần xuất

Nhập tên File xuất ra → Click OK

→ Kết nối sổ tay với máy tính thông qua cáp USB, tìm đến đường dẫn lưu trữ dữ liệu vừa xuất để Copy ra máy tính, thường là: You Controller/Program Files/CGSurvey.

Xuất điểm đo và copy ra máy tính

Xuất điểm đo và copy ra máy tính

Trên đây là giới thiệu chi tiết cách sử dụng phần mềm EGStar 3.0 khi làm việc trên máy GPS RTK Comnav

 • Tài liệu được biên soạn dựa theo tài liệu tiếng Anh kết hợp kinh nghiệm làm việc thực tế.
 • Tác giả: Vũ Trọng Lâm – Phòng Kỹ Thuật Công Ty CP Phát Triển Công Nghệ Trắc Địa Việt Nam.

Quý khách khi sử dụng sản phẩm, dịch vu trắc địa của công ty sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ kỹ sư qua Video Call trong quá trình làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA VIỆT NAM
 • VPGD: Số 21, ngõ 10 – đường Trần Duy Hưng – Q.Cầu Giấy – TP.Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 7756647 – 0913.37.86.48
 • Đại diện: Ông Nguyễn Văn Dũng
 • MST: 0102305681 – STK: 12510000160392
 • Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô

xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *