Cách tính chênh cao máy thủy bình

Đo cao độ bằng máy thủy bình là đo chênh cao giữa các điểm. Sau đó giám sát và đo lường ra cao độ của điểm cần đo đạc. Cách đo cao độ được sử dụng phổ cập và đơn giản đặc biệt là dựa vào máy thủy bình kết hợp với mia để có công dụng nhanh và đúng chuẩn nhất. Vậy thứ tự tiến trình Cách tính đo chênh cao máy thủy bình là gì?

Phương pháp tính chênh cao độ khi chuyển trạm của máy thủy bình

thao tác làm việc đo chênh cao tương đối đơn thuần du khách đặt máy thủy bình tại điểm bất kể tiếp sau đó ngắm vào mia đặt ở điểm đã có độ cao đọc trị số mia tại đặc điểm này được một trị số A gì đấy liên tiếp đi mia tới các điểm cần tính cao độ và đặt mia để được các giá trị B, C, D,… sau cùng lấy cao độ của điểm gốc cộng với trị số A rồi trừ đi những trị số của những điểm cụ thể lúc ấy quý khách sẽ nhận được cao độ tương ứng của những đặc điểm này.

Để bảo đảm độ đúng mực chuẩn khoảng cách giữa các vị trí đặt mia tới máy thủy bình, quý vị nên chú ý đặt được nhỏ hơn 70m.

Giả sử cao độ tại A =10m

Thì bạn phải dựng mia tại điểm A và máy thủy bình điện tử sẽ đọc số đọc trên mia sau đó bạn sẽ đọc số đọc tại mia dựng tại điểm số 1 ( số đọc chỉ giữa) và Từ đó bạn sẽ biết được chênh cao giữa hai điểm này và lấy cao độ gốc A + chênh cao này sẽ ra cao độ điểm 1. cũng như vậy các bạn sẽ triển khai chuyển máy thủy chuẩn lên giữa khoảng chừng điểm 1 và 2 và tiến hành đọc số đọc lại mia dựng tại điểm 1 và số đọc tại mia điểm 2 và sẽ sở hữu được chênh cao giữa hai điểm và lấy cao độ tính được của điểm 1 ở trên cộng với chênh cao sẽ ra cao độ của điểm 2. Làm lần lượt như vậy cho tới khi khép về mốc B để xem sai số chênh cao khép mốc là bao nhiêu sau lúc đo đạc

xem chi tiết ở bài viết này giúp bạn hiểu hơn:

Hướng dẫn đo cao độ bằng máy thủy bình

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *