Cách nhập tọa độ vào máy toàn đạc Nikon

Cách dùng nhập tọa độ máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 

A .Sử dụng bên cạnh hiện trường

– Khi ra hiện trường lưu ý bắt buộc cho máy lên chân và cân sử dụng máy toàn đạc điện tử sao cho 2 bọt thủy (dài,tròn) vào chính giữa xong . Nếu bắc máy toàn đạc điện tử tại mốc thì ta nên chỉnh dọi tâm máy toàn đạc Nikon vào chính giữa tâm mốc, còn chức năng giao hội thì không cần.

– Mở máy toàn đạc điện tử ta đảo ống kính 45 ° > (Menu) > 1(job) tạo công tác > creat ghi tên ko quá 8 ký tự xong ấn (ENT).

-Thao tác đặt trạm máy theo phương pháp tại mốc :

Trên bàn phím ấn > 7 (STN) xong > 1(Known) > (ENT) nhập tên điểm và tọa độ đã biết vào xong > (ENT), đo chiều cao máy từ đỉnh mốc tới điểm đánh dấu của máy nhập > (HI). Chọn điểm định hướng theo hai cách tọa độ (1Coord) và góc (2 Angle), ta tìm (1Coord) xong ấn (ENT) ngắm ống kính đến điểm mốc đang dựng gương để định hướng và ấn phím đo (MSR1/MSR2) xong màn hình đề cập –REC STN– ta > (ENT) đã hoàn tất thao tác đặt trạm máy. Kiểm tra lại ấn phím đo đến mốc và so sánh

– Thao tác đặt trạm máy theo bí quyết giao hội:

Ấn > 7(STN) xong > Resection. Ta nhập tọa độ điểm đo gương thứ 1 (PT) xong nhập chiều cao của gương (HT) > ấn đo MSR1/MSR2 đến gương xong >  (ENT) quay ống kính máy đến điểm gương thứ 2(PT) nhập tọa độ vào xong, nhập chiều cao gương (HT) đo đến gương xong > (ENT). Kết quả trạm máy đã được thiết lập xong thao tác đặt trạm máy.

Chuyển điểm ra thực địa

Sau khi thao tác đặt trạm máy chọn > 8(S-O) có 2 cách tìm điểm hoặc cắm điểm ra thực địa:

Tìm theo góc phương vị và khoảng cách, ta tìm 1(HA-HD) nhập khoảng cách (HD) và nhập góc phương vị (HA) xong ta đưa ống kính đến vị trí của gương và > đo MSR1/MSR2 điều chỉnh gương về đúng vị trí khoảng phương pháp (HD) và góc phương vị (HA) là 00°00’00”là điểm nên tậu hoặc cắm điểm

Tìm theo tọa độ hoặc cắm điểm:

Ta > 2 (XYZ) > ENT, màn hình nhập tên điểm (PT) bắt buộc gọi ra xong màn hình báo dHA chỉ góc ngang cửa điểm  tìm, dHD chỉ khoảng phương pháp tới điểm tìm . Xoay ống kính ngắm đến gương ấn phím MSR1/MSR2đo cho đến những kết quả tính về 0là điểm bắt buộc tìm.

Chương trình đo cắm điểm

Khi ta thao tác đặt trạm máy xong > 4(PRG), > 1(2Pt Refline)

là chia nhỏ điểm trên đoạn thẳng và bẻ vuông góc tim tuyến ra 2 bên. Ta nhập tên điểm PT1,PT2, trường hợp chưa tọa độ thì nhập vào và đã có trong (Job) rồi thì gọi ra (List). Hiển thị kết quả phải chọn sau lúc đo đến gương, Trong đó: (Sta…) thông báo khoảng ở giữa tính từ PT1 đến PT2,(O/S…) là khoảng vuông góc cách  trục PT1 đến PT2

B. Sử dụng trong phòng:

Dùng phần mềm (Conex ) hoặc (Transit 2.36) cài đặt trên máy tính để truyền số liệu từ máy toàn đạc vào máy tính để phục vụ đo vẽ và tính toán.

Thao tác từ máy toàn đạc kết nối có máy tính, ta mở máy lên vào (Menu) > 5 (Comm) xong > 1( Download)

– Xuất hiện màn hình cài đặt vận tải dữ liệu

– > định dạng file RAW/ COORD và > ENT

– Kiểm tra cáp nối máy tính và máy toàn đạc điện tử

– > AN > Go

– Xuất hiện màn hình gửi dữ liệu và đếm ngược bản ghi xuất cho tới lúc báo hoàn thành

– Ở màn hình xoá tên công việc vừa xuất  chọn 1 trong hai: > MSR1 ứng với Abrt nghĩa là ko xoá file gốc trên máy toàn đạc điện tử, > AN với  DEL là xoá file gốc vừa xuất.

-Máy quay về màn hình đo chính

-> OK ở máy tính sau khi chuyển xong

xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *