Máy cân mực laser tiếng anh là gì

Máy cân mực laser tiếng anh là gì? (What is a laser level)? Tên máy ...